Μάρκα Ομίλου Selena Grupa Selena
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Ακρυλικός σοβάς λεπτής στρώσης 1,5 mm με δυνατότητα εφαρμογής μηχανικής εκτόξευσης

2014.01.22

Είμαστε οι μοναδικοί που διαθέτουμε ακρυλικό σοβά λεπτής στρώσης κοκκομετρίας 1,5 mm με δυνατότητα εφαρμογής μηχανικής εκτόξευσης (μόνο σε τύπο ΤΡΙΦΤΟ), γεγονός που καθιστά πολύ εύκολη την τοποθέτησή του σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

wyślij pytanie